LOGO
» Główna » EKO - KONFERENCJA EKON 2017   

W dniach 17-18 listopada 2017 r. w Wadowicach odbyła się EKO-Konferencja EKON 2017 ”CIRCULAR ECONOMY- GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI”, którą miał zaszczyt prowadzić Prezes Zarządu Amber-Eco Pan Michał Gawroński.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie nowego modelu gospodarczego, ocena wdrażania w Polsce koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym oraz porównanie jej
do sytuacji na świecie.

Wskazanie właściwych kierunków prowadzonych przedsięwzięć, zachęcenie do przejścia na model CIRCULAR ECONOMY, aby zwiększać konkurencyjność i zmniejszać koszty.

Uświadomienie jak ważne jest budowanie polityki zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja wiedzy z zakresu CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu i gospodarki odpadami, budowa właściwych postaw w społeczeństwie oraz rozwój daleko idących zmian zachowań na proekologiczne.

Podczas konferencji poruszano również problemy nieprzemyślanej gospodarki naturalnymi zasobami surowców na świecie i powstającymi odpadami, konsekwencji oraz zagrożeń środowiskowych i ekonomicznych.

Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów przez przedstawicieli administracji państwowej w tym Kornela Morawieckiego - Marszałka Seniora, środowiska naukowego, instytutów badawczych Unii Europejskiej, przedsiębiorstw - firm wiodących prym min.
w branżach spożywczej, recyklerskiej, automotive, organizacji pozarządowych oraz instytucji zaangażowanych w działania prośrodowiskowe.

Podczas uroczystej kolacji wręczono certyfikaty 13 firmom za działania proekologiczne.

W kategorii wspierania recyklingu wyróżnienie otrzymali:
- CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
- TP Global Technologies Sp. z o.o.
- GRABOWSKI EKSPORT-IMPORT HANDEL HURTOWY
- Z.P.U.H. „BEST–PEST” M. Świętosławska, J. Świętosławski S.J.
- FORTUNA Sp. z o.o.
- MIESZKO S.A.

W kategorii wpierania ekologii wyróżnienia otrzymali:
- SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
- ORZEŁ BIAŁY S.A.
- „STAN-MAR” S.C. Marlena Prusaczyk, Maciej Grabowicz
- MPGK Sp. z o.o. z Katowic
- Zakłady Usługowe „EZT” S.A.
- BOWIM Sp. z o.o.
- Silesia Recykling Sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy zdjęcia.


Nasi partnerzy:
Ikar Management ROTA Group Adore HR
Amber Eco sp. z o.o.
Siedziba
ul.Ceglana 4
PL 40-514 Katowice
NIP: 606 00 83 808
REGON: 634558257
KRS: 0000192128
tel. +48 537 444 485
fax. +48 61 29 70 161
e-mail: info@amber-eco.pl

recycling, ekologia, odpady, utylizacja, ekomarketing
design: Amber Eco sp. z o.o
Rzetelna firma Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej