LOGO
» Główna » Spotkanie samorządów z ŚZGiP, EKON i EKOPAK   

Amber Eco jako współorganizator kampanii EKON, Porozumienie EKOPAK wraz z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zrealizowała spotkanie z przedstawicielami samorządów dotyczące „Praktycznych aspektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz kierunków zmian prawa unijnego”. Spotkanie odbyło się 8 czerwca w Katowicach.
Spotkanie otworzył Pan Michał Gawroński – Koordynator Porozumienia Ekopak. Zaprezentował także nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.
Prelegentem honorowym była Pani dr inż. Beata Kłopotek – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska z Departamentu Gospodarki Odpadami. Kluczowym tematem było zapoznanie przedstawicieli gmin i miast z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.
Na spotkaniu zostały także przedstawione cele kampanii społecznej EKON odnoszące się do edukacji społeczności lokalnej w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia.


Nasi partnerzy:
Ikar Management ROTA Group Adore HR
Amber Eco sp. z o.o.
Siedziba
ul.Ceglana 4
PL 40-514 Katowice
NIP: 606 00 83 808
REGON: 634558257
KRS: 0000192128
tel. +48 537 444 485
fax. +48 61 29 70 161
e-mail: info@amber-eco.pl

recycling, ekologia, odpady, utylizacja, ekomarketing
design: Amber Eco sp. z o.o
Rzetelna firma Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej